Pohádky z druhého břehu

220,00

Kdykoli se podíváte na druhý břeh řeky, budete vědět, že tam někde v dálce je prase, které sní o západu slunce nad mořem. Že na střeše z vlnitého plechu spí kocour, který se zamiloval do světla. Anebo že u velké dřevěné ohrady sedává štěně a dva beránci, kteří si po večerech vyprávějí strašidelné příběhy. Jedenáct kouzelných pohádek vás vezme na cestu do světa zvířat za jejich sny, nadějemi, láskami i přátelstvím. Budete se s nimi bát, plakat i smát. Budete s nimi.

Kateřina Lindnerová Mudroňová

Už v dětství jevila zájem o vše vědecké a kreativní, což také vyústilo v její studium Matematicko- fyzikální fakulty v Praze. Tam se nejen seznámila se spoustou lidí ze své domovské planety, ale také pod vlivem jedné počítačové role-playing hry začala psát fantasy i jiné povídky. Když se narodila její dvojčata Viktorka a Daniel Dorian, vrhla se do psaní Pohádek z druhého břehu, které byly v roce 2019 vydané. Nyní se kromě řady nesourodých zájmů, mezi které patří kendó, kresba a malba, hra na klavír nebo dračí doupě, věnuje dokončování fantasy románu Nejdelší noc.