Kateřina Lindnerová Mudroňová

Už v dětství jevila zájem o vše vědecké a kreativní, což také vyústilo v její studium Matematicko- fyzikální fakulty v Praze. Tam se nejen seznámila se spoustou lidí ze své domovské planety, ale také pod vlivem jedné počítačové role-playing hry začala psát fantasy i jiné povídky. Když se narodila její dvojčata Viktorka a Daniel Dorian, vrhla se do psaní Pohádek z druhého břehu, které byly v roce 2019 vydané. Nyní se kromě řady nesourodých zájmů, mezi které patří kendó, kresba a malba, hra na klavír nebo dračí doupě, věnuje dokončování fantasy románu Nejdelší noc.